top of page

INSTAGRAM #Kaziukomugė

Trečią dieną skaičiuojanti kasmet tūkstančius žmonių į Vilnių sutraukianti Kaziuko mugė vienaip ar kitaip yra fenomenas. XVII a. Popiežius Povilas V paskelbė šv. Kazimierą visos Katalikų bažnyčios šventuoju, o Urbonas VIII 1636 m. paskelbė šv. Kazimierą Lietuvos globėju. Tais pačiais metais šventojo palaikai buvo iškilmingai perkelti iš Jėzuitų Šv. Kazimiero bažnyčios, kur jie buvo saugomi nuo 1604 m., į Zigmanto Vazos įsakymu specialiai pastatytą puošnią koplyčią Katedroje, kur jie yra ir dabar.

Spėjama, kad kaip tik nuo Šventojo palaikų perkėlimo 1636 m. ir prasideda Kaziuko mugės istorija. Tada Katedroje imti rengti Šv. Kazimiero atlaidai, o neatskiriama atlaidų dalimi visada buvo „kermošius“ (nuo vokiško kirchmesse) – po bažnytinių iškilmių vykstanti prekyba ir pasilinksminimai.

Kaziuko mugės dienomis „Instagram“ mirgėjo skaniomis nuotraukomis. Atrinkome geriausias:


ins
inst
insta
instag
instagr
instagra
instagram1
instagram2
instagram3
instagram4
instagram5

jop

Naujausi įrašai

bottom of page